Moje služby

Kariérne poradenstvo

Poradenstvo v oblasti hľadania práce, prípravy
na povolanie, v čase pracovnej zmeny alebo zmeny v osobnom živote.

Z "dovolenky" späť do práce

Kariérne a talentové poradenstvo pre rodičov, ktorí sa vracajú do pracovného života alebo by chceli pracovať aj popri svojej "dovolenke".

Mentoring vo firme

Služby pre firmy v oblasti HR, Talent manažmentu, Firemnej kultúry a procesov.

Daruj darček, ktorý je navždy

Daruj sebe alebo blízkej osobe darček, ktorý je trvalý. Vzdelávanie a rozvoj Ti nik nevezme. Naopak, je to jedna z mála vecí, ktoré ostávajú a ešte aj pozdvihujú. Dopraj sebe alebo niekomu blízkemu poradenstvo, zhodnotenie životopisu, kariérne alebo inak rozvojové sprevádzanie.
Ako to funguje zisti tu /cenník


Diana Čekmeová


Sprevádzam kariérnou cestou.

Tvojou cestou.

Rešpektujem osobitosť každého klienta a (spolu)pracujem tak, aby si sám vedel zodpovedať na otázky, ktoré ho (nielen) v kariére trápia.

Spolupracujem formou konzultácie, jednotlivo, kde má klilent čas pracovať viac so svojimi témami. Aktivity a metodika je mu prispôsobená na oblasť, ktorú rieši a sám si vie urobiť plán a dopracovať sa k riešeniam. Napríklad keď sa rozhoduje o ďalšom kariérnom smerovaní. 

Pracujem formou workshopov, teda v menších zážitkových skupinách. Klient tu má možnosť zažiť si podpornú atmosféru skupiny a zároveň si ponechať intimitu svojho sebapoznávania. Tiež formou individuálneho stretnutia a poradenstva. 

Aktuálne aj online. 


Pri mojej práci využívam metódy kariérneho poradenstva, aktivit zamerané na sebapoznanie a rozvoj, hru, hranie rolí, pracujem s tímovou dynamikou, používam prvky koučingu a zameriavam sa na to, aby klient sám pracoval na sebe a  poradcu má len ako "sprievodcu".


Som akreditovaná MŠ SR a členka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.


Viac o mne a mojej praxi 

https://www.linkedin.com/in/dianacekmeova/„Sebapoznanie nám strháva z tváre všetky masky a odkrýva, čo v nás naozaj je."
Sebapoznaním to všetko iba začína.